For at du skal være sikret et problemfritt produkt er det viktig at man er nøye med vedlikehold og regulær service. Det er her viktig å merke seg at f.eks filtre ikke har ubegrenset levetid, men må skiftes/renses etter hvert. Vi kan hjelpe deg å finne ut når man bør utføre filterbytte og annen service. Det å gjennomføre nødvendige servicer er også viktig for at produsentens garanti skal gjelde.

Vi utfører også all annen service på ditt varmepumpe/aircondition system.
Hvis du har spørsmål eller problemer med ditt varmepumpesystem er du velkommen til å ta kontakt med oss.