Spar penger
Selv om det koster litt å kjøpe selve varmepumpen er det en meget god investering som gir deg en betydelig lavere strømregning. En varmepumpe kan dekke fra 50-70% av oppvarmingsbehovet og du kan spare 6 000 -10 000 kroner årlig. Etter et par år vil du ha tjent opp igjen utgiftene på selve pumpen.

Forbedring av ditt inneklima
Mange varmepumper renser luften inne i huset. E-ioner (negativt ladde partikler) sendes ut slik at de kan fange opp støvpartikler, bakterier og pollen som transporteres tilbake til filteret. Med en varmepumpe vil du få sunnere luft!

Miljøvennlig
Mye av elektrisiteten vi bruker er importert fra utlandet og kommer ofte fra forurensende kraftproduksjon. De som derimot har varmepumpe bidrar til å redusere energiforbruket og reduserer utslipp av skadelige klimagasser. Norges naturvernforbund og Huseiernes Landsforening anbefaler bruk av varmepumper fordi de reduserer energiforbruket og sparer dermed miljøet ved at CO2-utslippet reduseres.

I tillegg
kan varmepumper brukes året rundt. De varmer opp huset om vinteren og avkjøler boligen om sommeren. En varmepumpe vil også gjøre deg mindre avhengig av å kjøpe energi og gjør deg dermed mindre utsatt for konjunktursvingninger i strømprisene.

Samsung varmepumpe

Samsung splitanlegg er reversible og kan både benyttes som varmepumpe om vinteren og som air conditioning anlegg om sommeren.

Toshiba varmepumpe

Toshiba varmepumper er blant de aller mest effektive luft-luft varmepumpene på markedet, og har blitt kåret som testvinner på din.side.no i 2010. Med sitt effektive filtersystem er de mest avanserte modeller også anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund. Alle tilpasset nordiske forhold.